top of page

Essays, articles

Theory of literature and language

Poetry: history and theory

American literature, American studies

 

Hungarian literature, Hungarian Studies

Gender criticism

 

Questions of Jewish culture

​​

Translations​

 • Amy Lowell: Egy évtized [A Decade]. Magyar Napló, X/2 (1998). 13.
  H. D.: Hegyi nimfa [Oread]. Szerelem szívemben [Love That I Bear]. A tó [The Pool]. Magyar Napló, X/2 (1998). 13.

 • Denise Levertov: Asszony egyedül [Woman Alone]. Magyar Napló, X/2 (1998). 24.

 • Sherley Anne Williams: Páva versek I–III [Peacock Poems I–III]. Magyar Napló, X/2 (1998). 28.

 • Clayton Eshleman: A Szandzso-híd [The Sanjo Bridge]. Magyar Szemle, IV/4 (1995). 353–360.

 • Denise Levertov: Jegyzetek az organikus formáról [Notes on Organic Form]. Helikon, XXIII/1–3 (1987). 180–185.

 • Az Olson–Creeley levelezés [The Olson-Creeley correspondance, excerpts]. Helikon, XXIII/1–3 (1987). 192–198.

 • Isaac Babel: Sábosz Náchamu, a Vígasztalás Szombatja [Shabos Nachamu]. Nagyvilág, XII/9 (1972). 1333–1337. (Repr.: In: Alexander Scheiber: Folklór és tárgytörténet [Folklore and the history of motifs]. Vol. III. Budapest, 1984. 455–465.)

 • Judy Syfers: Feleséget akarok [I Want a Wife]. Új Tükör, XIX/24 (l982). 11.

 • Max Weinreich: A jiddis kialakulása és változása az askenázi zsidóság körében [Yidishkayt and Yiddish: On the Impact of Religion on Language in Ashkenazic Jewry]. In: Szociolingvisztikai írások. Ed. György Szépe. Budapest: Gondolat, 1975. 209–255.

bottom of page