top of page

Bollobás Enikő

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bollobás Enikő amerikanisztika

Bollobás Enikő (1952-) irodalomtörténész

egyetemi tanár, az MTA doktora,

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Amerikanisztika Tanszék

Bollobás Enikő

 • Bollobás Enikő az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett angol és általános nyelvészet szakon 1975-ben. Egyetemi doktori fokozatának (1978) megszerzése után posztgraduális tanulmányokat folytatott az Egyesült Államokban (University of Minnesota, 1978-79), majd az MTA ösztöndíjas aspiránsaként (1979-82) végzett posztdoktori kutatómunkát (ELTE, University of California / San Diego). Később államigazgatási tanulmányokat folytatott (Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, 1992).

 • A diploma megszerzése után az Akadémiai Kiadóban dolgozott angol tudományos szerkesztőként (1975-85), majd a szegedi József Attila Tudományegyetem Angol Tanszékén oktatott (1985-90). 1990-ben harmadmagával megalapította az Amerikanisztika Tanszéket az ELTE-n. A rendszerváltás után diplomataként működött Washingtonban és a Külügyminisztériumban. 1994 óra tanít az ELTE Amerikanisztika Tanszékén, melynek 1997 és 2017 között tanszékvezetője volt.

 • Kandidátusi értekezését az amerikai költészet témakörében készítette el és védte meg. Széchenyi Professzori Ösztöndíjasként amerikai irodalomtörténetén dolgozott. Habilitációs dolgozata az amerikai modernista irodalom kánonjait mutatta be. Akadémiai doktori disszertációjának témája a szubjektumnak a nyelvfilozófiából és a posztstrukturalista irodalomelméletekből táplálkozó performatív elmélete volt, amelyet amerikai irodalmi szövegeken mutatott be.

 • Eddig hét monográfiája jelent meg.

  • Magyar nyelven:

   • Az amerikai irodalom története (Budapest: Osiris, 2005)

   • Egy képlet nyomában. Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból (Budapest: Balassi, 2012)

   • Vendégünk a végtelenből. Emily Dickinson költészete (Budapest: Balassi, 2015)

   • Az amerikai irodalom rövid története (Budapest: Osiris, 2015)

  • Angol nyelven:

   • Tradition and Innovation in American Free Verse (Budapest: Akadémiai, 1986)

   • Charles Olson (New York: Twayne, 1992)

   • They Aren't, Until I Call Them. On Doing Things with Words in Literature (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010)

 • Több mint 190 tanulmány szerzője, melyek olyan magyar és külföldi tudományos és irodalmi folyóiratokban láttak napvilágot, mint

  • Alföld, Americana, Filológiai Közlöny, Holmi, Hungarian Journal of English and American Studies, Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények, Jelenkor, Literatura, Magyar Tudomány, Műút, NagyvilágPompeji, Rubicon;

  • American Quarterly, Arcade, Emily Dickinson Journal, Estetica: Studi di Ricerche, Hungarian Cultural Studies, Journal of PragmaticsLanguage and Style, Modern Philology, Paideuma (A Journal Devoted to Ezra Pound Scholarship), Word and Image.

 • Több amerikai és európai egyetemen volt vendégtanár (University of Oregon [1986-87, 1996], University of Iowa [1998, 1999, 2001], Turun yliopisto /Turkui Egyetem [2002], Utica College [2006]).

 • Rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi tudományos konferenciákon (pl. Budapest, Debrecen, Eger, Pécs, Szeged; London, Cambridge; Gloucester, Iowa City, Pittsburgh; San Diego; New Delhi; Eichstätt-Ingolstadt, Berlin; Tampere).

 • Számos külföldi egyetem meghívására tartott előadást; ezek között említendő Anglia: Cambridge University; India: Jawaharlal Nehru University; USA: American University, Bard College, University of California / Berkeley, University of California / San Diego, George Washington University, Georgetown University, University of Iowa, University of Oregon, Stanford University, Wesleyan University, Yale University.

 • Publicisztikáit a The Washington Post és a The International Herald Tribune közölte, s megjelentek a washingtoni kongresszusi évkönyvben (Congressional Record) is.

 • Szakmai díjak:

  • Magyar Anglisták Szövetsége (HUSSE) "Legjobb könyv" díja (2009),

  • Országh László-díj (Debreceni Egyetem és HUSSE, 2011),

  • Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat, 2013),

  • Szent-Györgyi Albert-díj (2013)

  • Irodalmi Jelen-díj (esszé, 2015).

bottom of page